Yeni Bildiri Gönder

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri 450 sözcükten az olmamalıdır. Microsoft Word programıyla Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.
Bildiri özetinizin dili ile sunum yapmayı tercih ettiğiniz dil aynı olmalıdır.
Özet başlığınızın sadece ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
Bildiri başlığından sonra, yazarların ad ve soyadları (akademik unvan kullanılmamalıdır), bağlı bulundukları kuruma ait bilgiler e-posta adresi ve ORCID ID içeren bir bölüm yer almalıdır.
Bildiri özetleri “Giriş ve Problem Durumu, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Kaynakça” bölümlerini içermelidir. Olgu sunumlarında “Giriş, Olgu, Tartışma, Kaynakça” başlıkları kullanılmalıdır.
Çalışmanızı betimleyen en az 3, en fazla 5 anahtar sözcüğe yer veriniz. Anahtar sözcükler arasına virgül ekleyiniz.
Kongreye gönderilen bildiriler kör hakemlik uygulanarak değerlendirilecektir.
Kongremizde sunulacak bildiriler hakem değerlendirmeleri (kör hakemlik ve değerlendirme / gizli değerlendirme süreci) sonunda makale olarak bilimsel dergilerde yayımlananabilir.

Başvuru yapabilmeniz için üye girişi yapmış olmanız gereklidir.

Bu başvuru formuna erişim sağlayabilmeniz için kullanıcı girişi yapmış olmanız gereklidir. Ana sayfaya dönerek kullanıcı girişi yapabilir veya kayıtlı kullanıcımız değilseniz yeni kayıt oluşturabilirsiniz. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram